Besluiten seizoen 2021

In de extra vergadering van de pupillencompetitie van de regio’s 2 en 5 zijn op woensdagavond 31 maart 2021 gezamenlijk de volgende besluiten genomen met betrekking tot het seizoen 2021.

 1. Omwisseling van poule: Clytoneus+Athloi gaan naar poule 3 en Zeewolde Atletiek naar poule 1.
 2. Op uiterlijk 29 april 2021 wordt door de coordinator het besluit genomen over het doorgaan van de 1e ronde op 29 mei en de 2e ronde op 5 juni. Het betreft besluit of die kunnen plaatsvinden in competitieverband, waarbij het toegestaan is om als atleten van verschillende clubs met elkaar in wedstrijdverband te mogen uitkomen.
 3. Op uiterlijk 3 juni 2021 wordt door de coordinator het besluit genomen over het doorgaan van de 3e ronde van 3 juli 2021. Het betreft besluit of die kan plaatsvinden in competitieverband waarbij het toegestaan is om als atleten van verschillende clubs met elkaar in wedstrijdverband te mogen uitkomen.
 4. De verenigingen van de regio geven unaniem aan dat ze voorrang zullen geven aan de pupillencompetitie van 3 juli boven een eventuele CD-competitie zoals die momenteel wordt geïnventariseerd door de Atletiekunie als vervanging van de vervallen ronde van mei. De atletiekunie wordt geadviseerd ook andere data voor de CD-competitie open te stellen.
 5. Het Coronaprotocol is akkoord maar dient nog te worden aangepast aan:
  1. Vigerende regelgeving van de overheden op betreffende data en locaties.
  2. Check op totale aantallen aanwezigen op en rond de baan bij met name poule 3, waar sprake zal zijn van 9 verenigingen, maar ook in het algemeen.
  3. De vigerende versie van het protocol zal beschikbaar komen op de website
 6. Een overgrote meerderheid van de clubs heeft aangegeven de intentie te hebben om, indien de reguliere competitie niet kan doorgaan, mee te willen doen aan de alternatieve competitie. Het is overigens vrij aan iedere vereniging om hierin al dan niet te participeren.
 7. De alternatieve competitie kent een 1e ronde die afgewerkt kan worden in de periode 1 april – 30 mei
 8. Indien de reguliere wedstrijd 2 en/of wedstrijd 1 plaats kan vinden dan vervallen alle prestaties van de 1e ronde van de alternatieve competitie voor de plaatsing voor de finale
 9. De alternatieve competitie kent een 2e ronde die afgewerkt kan worden in de periode 1 juni – 31 juli
 10. Indien de reguliere wedstrijd 3 plaats kan vinden dan vervallen alle prestaties van de 2e ronde van de alternatieve competitie voor de plaatsing voor de finale
 11. Niet alle verenigingen zijn in staat om alternatieve competitieronden te organiseren voor hun pupillen. Indien atleten van die verenigingen op basis van individuele resultaten, in één enkele ronde van de reguliere of alternatieve competitie, een score weten te behalen die gemiddeld genomen voldoende zou zijn geweest voor plaatsing voor de finale dan zullen deze atleten via hun vereniging een uitnodiging krijgen voor toegang tot de finalewedstrijd.
 12. Het programma van de alternatieve competitie zal spoedig op de website worden gepubliceerd, inclusief bijbehorende regelgeving. Zowel handtijden als elektronische tijden zijn mogelijk. De sprinttimer app wordt aanbevolen voor handtijden (dus niet als elektronische tijden).
 13. Voor de verwerking van de resultaten van de alternatieve competitie zal op de website een uniform Excel bestand beschikbaar worden gesteld. De verzamelde uitslagen dienen echter einde van de periode ingevoerd te worden in atletiek.nu. In principe door elke vereniging zelf. Uitgezocht zal nog worden of dit slimmer kan.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Weele, Coördinator Pupillencompetitie regio 2-5

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>