Alternatieve 2e ronde

Afgelopen dagen contact gezocht met de geplande organisatoren van de reguliere 3e ronde van 3 juli 2021. Uit deze inventarisatie blijkt dat op zijn minst 2 van de 3 organisatoren de organisatie van deze wedstrijd niet voor elkaar krijgen door verschillende omstandigheden. Vooral uiteraard Corona-gerelateerd.

Dat betekent dat volgens plan elke vereniging het alternatief zelf moet organiseren op een eigen moment. Het programma staat online (onder wedstijdprogramma 2021). Wellicht dat de poule in Zeewolde gezamenlijk kan doorgaan. Dat laat ik aan de pouledeelnemers. Uiteraard zijn ook andere initiatieven om tezamen het alternatieve programma op te pakken toegestaan.

Het is niet anders, succes met de organisatie.

Door de uitslagen in te voeren op atletiek.nu kan ik ze automatisch overpakken. Voor degenen die het zonder atletiek.nu doen, zal ik nog steeds zorgen voor een Excel. Is nog niet af, maar volgt spoedig.

Met sportieve groet,

Ronald van Weele

Coordinator pupillencompetitie regio 2-5

Programma en reglement alternatieve 1e competitieronde

Het aangepaste wedstrijdprogramma voor de alternatieve competitie en de bijbehordende wijzigingen in het competitiereglement staan online onder kopje reglement. De eerste ronde kan worden uitgevoerd tot 6 juni 2021 in plaats van de eerder vastgestelde datum van 30 mei, dit op verzoek van diverse verenigingen.

Alternatieve eerste ronde in plaats van reguliere van 29 mei en 5 juni

Zoals we met elkaar hadden besloten op 31 maart is nu het moment daar om te besluiten over de competitieronden van 29 mei en 5 juni 2021. Helaas moet ik constateren dat het ons nog niet mogelijk wordt gemaakt om tegen elkaar uit te komen in competitieverband op andere lokatie dan onderling op de eigen vereniging. We kunnen blijven hopen dat dat op korte termijn nog gaat veranderen, maar de kans daarop is niet zo groot en in elk geval komt dat nu te laat.


Bij deze dus het besluit dat de 1e en 2e ronde niet doorgaan volgens het standaardprogramma en we de alternatieve competitie zoals voorgesteld in gang zullen zetten. De eerste ronde daarvan kan uitgevoerd worden vanaf heden tot 6 juni 2021 (update was 30 mei 2021)

Blijft staan: Op uiterlijk 3 juni 2021 wordt door de coordinator het besluit genomen over het doorgaan van de reguliere 3e ronde van 3 juli 2021. Het betreft besluit of die kan plaatsvinden in competitieverband waarbij het toegestaan is om als atleten van verschillende clubs met elkaar in wedstrijdverband te mogen uitkomen. Of dat we een 2e alternatieve competitieronde zullen organiseren die dan afgewerkt kan worden in de periode 1 juni – 31 juli 2021


Het programma van de alternatieve competitie zal dit weekend op de website worden gepubliceerd, inclusief bijbehorende regelgeving. Zowel handtijden als elektronische tijden zijn mogelijk. De sprinttimer app wordt aanbevolen voor handtijden (dus niet als elektronische tijden).


Voor de verwerking van de resultaten van de alternatieve competitie zal (op de website) een uniform Excel bestand beschikbaar worden gesteld. Hierin kunnen de uitslagen vanuit atletiek.nu worden gedownload of rechtstreeks zonder atletiek.nu worden ingevoerd. Naar keuze van elke vereniging, waarbij ik er op wil wijzen dat vele atleten de historie van hun eigen prestaties binnen atleitek.nu erg op prijs stellen. 


Ik hoop dat het zoveel mogelijk van ons lukt om onze jeugd deze vorm aan te bieden, veel succes met het organiseren.


Met vriendelijke groet,
Ronald van Weele
Coördinator Pupillencompetitie regio 2-5

Besluiten seizoen 2021

In de extra vergadering van de pupillencompetitie van de regio’s 2 en 5 zijn op woensdagavond 31 maart 2021 gezamenlijk de volgende besluiten genomen met betrekking tot het seizoen 2021.

 1. Omwisseling van poule: Clytoneus+Athloi gaan naar poule 3 en Zeewolde Atletiek naar poule 1.
 2. Op uiterlijk 29 april 2021 wordt door de coordinator het besluit genomen over het doorgaan van de 1e ronde op 29 mei en de 2e ronde op 5 juni. Het betreft besluit of die kunnen plaatsvinden in competitieverband, waarbij het toegestaan is om als atleten van verschillende clubs met elkaar in wedstrijdverband te mogen uitkomen.
 3. Op uiterlijk 3 juni 2021 wordt door de coordinator het besluit genomen over het doorgaan van de 3e ronde van 3 juli 2021. Het betreft besluit of die kan plaatsvinden in competitieverband waarbij het toegestaan is om als atleten van verschillende clubs met elkaar in wedstrijdverband te mogen uitkomen.
 4. De verenigingen van de regio geven unaniem aan dat ze voorrang zullen geven aan de pupillencompetitie van 3 juli boven een eventuele CD-competitie zoals die momenteel wordt geïnventariseerd door de Atletiekunie als vervanging van de vervallen ronde van mei. De atletiekunie wordt geadviseerd ook andere data voor de CD-competitie open te stellen.
 5. Het Coronaprotocol is akkoord maar dient nog te worden aangepast aan:
  1. Vigerende regelgeving van de overheden op betreffende data en locaties.
  2. Check op totale aantallen aanwezigen op en rond de baan bij met name poule 3, waar sprake zal zijn van 9 verenigingen, maar ook in het algemeen.
  3. De vigerende versie van het protocol zal beschikbaar komen op de website
 6. Een overgrote meerderheid van de clubs heeft aangegeven de intentie te hebben om, indien de reguliere competitie niet kan doorgaan, mee te willen doen aan de alternatieve competitie. Het is overigens vrij aan iedere vereniging om hierin al dan niet te participeren.
 7. De alternatieve competitie kent een 1e ronde die afgewerkt kan worden in de periode 1 april – 30 mei
 8. Indien de reguliere wedstrijd 2 en/of wedstrijd 1 plaats kan vinden dan vervallen alle prestaties van de 1e ronde van de alternatieve competitie voor de plaatsing voor de finale
 9. De alternatieve competitie kent een 2e ronde die afgewerkt kan worden in de periode 1 juni – 31 juli
 10. Indien de reguliere wedstrijd 3 plaats kan vinden dan vervallen alle prestaties van de 2e ronde van de alternatieve competitie voor de plaatsing voor de finale
 11. Niet alle verenigingen zijn in staat om alternatieve competitieronden te organiseren voor hun pupillen. Indien atleten van die verenigingen op basis van individuele resultaten, in één enkele ronde van de reguliere of alternatieve competitie, een score weten te behalen die gemiddeld genomen voldoende zou zijn geweest voor plaatsing voor de finale dan zullen deze atleten via hun vereniging een uitnodiging krijgen voor toegang tot de finalewedstrijd.
 12. Het programma van de alternatieve competitie zal spoedig op de website worden gepubliceerd, inclusief bijbehorende regelgeving. Zowel handtijden als elektronische tijden zijn mogelijk. De sprinttimer app wordt aanbevolen voor handtijden (dus niet als elektronische tijden).
 13. Voor de verwerking van de resultaten van de alternatieve competitie zal op de website een uniform Excel bestand beschikbaar worden gesteld. De verzamelde uitslagen dienen echter einde van de periode ingevoerd te worden in atletiek.nu. In principe door elke vereniging zelf. Uitgezocht zal nog worden of dit slimmer kan.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Weele, Coördinator Pupillencompetitie regio 2-5

Seizoen 2021 planning

Op de website staat de info voor het seizoen 2021 (data en pouleindeling). Laten we duimen dat een reguliere competitie vanaf 29 mei kan plaatsvinden.

Voor woensdag 31 maart 2021 wordt een vervolgonline vergadering uitgeschreven. Hierin zullen we bespreken of het reguliere competitieformat kan worden uitgevoerd of dat we een alternatief in gang zullen zetten voor een deel van het wedstrijdprogramma. Dit alternatief is thans in ontwikkeling door de in de vergadering samengestelde werkgroep. Ook zal een beslissingtijdpad worden vastgesteld voor wanneer we besluiten welke ronde in welk format te houden.

Ronald van Weele, Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Seizoen 2021

De jaarvergadering voor besluitvorming over het komende seizoen is uitgesteld naar woensdag 27 januari. De vergadering zal indien mogelijk fysiek worden gehouden en anders online worden georganiseerd. Contactpersonen van de verenigingen hebben bericht ontvangen. Evaluatie van het afgelopen seizoen is niet nodig.

Hopelijk is er tegen die tijd meer zicht of er weer iets als pupillenatletiek tussen verenigingen mogelijk zal worden.

Uiteraard gaan we voor het vaste programma. Inmiddels wordt er echter ook nagedacht over een alternatief format, ter overbrugging. Hierbij valt te denken aan een virtuele competitieronde, waarbij elke vereniging die daartoe in staat is een wedstrijd thuis tussen louter eigen pupillen organiseert. Bedoeling is deze vervolgens te kunnen consolideren tot een klassement.


Ronald van Weele
Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Corona update (2 juni) – geen competitie in 2020

Helaas is het vandaag 2 juni nog niet toegestaan om een pupillenwedstrijd tussen verenigingen te organiseren per 27 juni. Met pijn in het hart moet ik dan ook besluiten dat we geen 3e ronde gaan organiseren en daarmee is er geen pupillencompetitie in 2020.

De pijn zit vooral ook in het idee dat dit soort buitenatletiekevenementen doorgang zouden moeten kunnen vinden. Ze zijn amper een risico voor de gezondheid en geven zeker niet meer risico dan tal van andere activiteiten. Het is voor jonge kinderen onder 12 jaar. Het is in de buitenlucht. We kunnen maatregelen nemen om meer afstand tot en tussen ouderen te organiseren. We kunnen meer zelforganisatie door de pupillen laten plaatsvinden. We kunnen groepjes verdelen over de dag. Er wordt ons echter nog steeds geen ruimte gegeven om verantwoordelijk sport te bedrijven.

Het is niet anders, geen pupillencompetitie in 2020.

Ronald van Weele
Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Corona update (11 mei)

We maken kleine stapjes richting weer pupillenatletiek beoefenen. Vandaag 11 mei kan er weer officieel getraind worden door pupillen. Tegelijkertijd kan dit alleen sterk gereguleerd. Het is nog niet mogelijk om pupillenwedstrijden te organiseren en er is geen indicatie dat dit op 6 juni wel tot de mogelijkheden zal behoren.

Het stappenplan volgend voor de besluitvorming voor de pupillencompetitie wil dit zeggen dat we vandaag moeten besluiten om ook de tweede ronde te schrappen.
Besluitvorming over de derde en laatste voorronde nemen we na Pinksteren (1 juni)

Ronald van Weele – Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Corona situatie update

Na afsteming met de atletiekunie is besloten tot de volgende aanpak met betrekking tot het wedstrijdporgramma van onze pupillencompetititie.

1. De eerste ronde komt te vervallen (alle wedstrijden voor 1 juni komen te vervallen)
2. Als vanaf ongeveer 1 juni of eerder trainingen weer mogen plaatsvinden dan gaat de derde ronde (27 juni) door.
3. Als vanaf ongeveer 11 mei of eerder trainingen weer mogen plaatsvinden dan gaat de tweede ronde (6 juni) door.
4. Als per ongeveer 1 juni geen zicht op hervatten trainingen dan is er dit seizoen geen pupillencompetitie en dus ook geen finale op 12 september.

Indien er 2 voorronden kunnen worden gehouden dan blijft het huidige reglement van kracht: de beste twee resultaten tellen voor plaatsing voor de finale.
Indien er slechts 1 voorronde is dan is die alles bepalend voor plaatsing voor de finale van 12 september.

Hoop van harte dat we snel weer onze geliefde hobby kunnen beoefenen en dat deze virusinfectie aan jullie allemaal voorbij zal gaan.

Ronald van Weele – Coordinator pupillencompetitie regio 2-5

Jaarvergadering 13 november 2019

Jaarvergadering Pupillencompetitie Regio 2 & 5

Datum: Woensdag 13 november 2019, start 19:30 uur
Lokatie: Clubhuis van de atletiekvereniging GAC Hilversum, Arena 103 te Hilversum.

Uitnodiging is verstuurd aan alle verenigingen. Indien niet ontvangen graag contact opnemen met de coördinator.

Agenda:
1. Deelname en evaluatie afgelopen seizoen
2. Financieel overzicht
3. Vaststelling taken
4. Seizoen 2020 (voorstel 16 mei, 6 juni, 27 juni en 12 september)
5. Discussie aangaande pouleprijzen (artikel H.3)
6. Chronotool
7. Juryhulp
8. Rondvraag
9. Sluiting uiterlijk 21:30 uur