Seizoen 2021 planning

Op de website staat de info voor het seizoen 2021 (data en pouleindeling). Laten we duimen dat een reguliere competitie vanaf 29 mei kan plaatsvinden.

Voor woensdag 31 maart 2021 wordt een vervolgonline vergadering uitgeschreven. Hierin zullen we bespreken of het reguliere competitieformat kan worden uitgevoerd of dat we een alternatief in gang zullen zetten voor een deel van het wedstrijdprogramma. Dit alternatief is thans in ontwikkeling door de in de vergadering samengestelde werkgroep. Ook zal een beslissingtijdpad worden vastgesteld voor wanneer we besluiten welke ronde in welk format te houden.

Ronald van Weele, Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Seizoen 2021

De jaarvergadering voor besluitvorming over het komende seizoen is uitgesteld naar woensdag 27 januari. De vergadering zal indien mogelijk fysiek worden gehouden en anders online worden georganiseerd. Contactpersonen van de verenigingen hebben bericht ontvangen. Evaluatie van het afgelopen seizoen is niet nodig.

Hopelijk is er tegen die tijd meer zicht of er weer iets als pupillenatletiek tussen verenigingen mogelijk zal worden.

Uiteraard gaan we voor het vaste programma. Inmiddels wordt er echter ook nagedacht over een alternatief format, ter overbrugging. Hierbij valt te denken aan een virtuele competitieronde, waarbij elke vereniging die daartoe in staat is een wedstrijd thuis tussen louter eigen pupillen organiseert. Bedoeling is deze vervolgens te kunnen consolideren tot een klassement.


Ronald van Weele
Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Corona update (2 juni) – geen competitie in 2020

Helaas is het vandaag 2 juni nog niet toegestaan om een pupillenwedstrijd tussen verenigingen te organiseren per 27 juni. Met pijn in het hart moet ik dan ook besluiten dat we geen 3e ronde gaan organiseren en daarmee is er geen pupillencompetitie in 2020.

De pijn zit vooral ook in het idee dat dit soort buitenatletiekevenementen doorgang zouden moeten kunnen vinden. Ze zijn amper een risico voor de gezondheid en geven zeker niet meer risico dan tal van andere activiteiten. Het is voor jonge kinderen onder 12 jaar. Het is in de buitenlucht. We kunnen maatregelen nemen om meer afstand tot en tussen ouderen te organiseren. We kunnen meer zelforganisatie door de pupillen laten plaatsvinden. We kunnen groepjes verdelen over de dag. Er wordt ons echter nog steeds geen ruimte gegeven om verantwoordelijk sport te bedrijven.

Het is niet anders, geen pupillencompetitie in 2020.

Ronald van Weele
Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Corona update (11 mei)

We maken kleine stapjes richting weer pupillenatletiek beoefenen. Vandaag 11 mei kan er weer officieel getraind worden door pupillen. Tegelijkertijd kan dit alleen sterk gereguleerd. Het is nog niet mogelijk om pupillenwedstrijden te organiseren en er is geen indicatie dat dit op 6 juni wel tot de mogelijkheden zal behoren.

Het stappenplan volgend voor de besluitvorming voor de pupillencompetitie wil dit zeggen dat we vandaag moeten besluiten om ook de tweede ronde te schrappen.
Besluitvorming over de derde en laatste voorronde nemen we na Pinksteren (1 juni)

Ronald van Weele – Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Corona situatie update

Na afsteming met de atletiekunie is besloten tot de volgende aanpak met betrekking tot het wedstrijdporgramma van onze pupillencompetititie.

1. De eerste ronde komt te vervallen (alle wedstrijden voor 1 juni komen te vervallen)
2. Als vanaf ongeveer 1 juni of eerder trainingen weer mogen plaatsvinden dan gaat de derde ronde (27 juni) door.
3. Als vanaf ongeveer 11 mei of eerder trainingen weer mogen plaatsvinden dan gaat de tweede ronde (6 juni) door.
4. Als per ongeveer 1 juni geen zicht op hervatten trainingen dan is er dit seizoen geen pupillencompetitie en dus ook geen finale op 12 september.

Indien er 2 voorronden kunnen worden gehouden dan blijft het huidige reglement van kracht: de beste twee resultaten tellen voor plaatsing voor de finale.
Indien er slechts 1 voorronde is dan is die alles bepalend voor plaatsing voor de finale van 12 september.

Hoop van harte dat we snel weer onze geliefde hobby kunnen beoefenen en dat deze virusinfectie aan jullie allemaal voorbij zal gaan.

Ronald van Weele – Coordinator pupillencompetitie regio 2-5

Jaarvergadering 13 november 2019

Jaarvergadering Pupillencompetitie Regio 2 & 5

Datum: Woensdag 13 november 2019, start 19:30 uur
Lokatie: Clubhuis van de atletiekvereniging GAC Hilversum, Arena 103 te Hilversum.

Uitnodiging is verstuurd aan alle verenigingen. Indien niet ontvangen graag contact opnemen met de coördinator.

Agenda:
1. Deelname en evaluatie afgelopen seizoen
2. Financieel overzicht
3. Vaststelling taken
4. Seizoen 2020 (voorstel 16 mei, 6 juni, 27 juni en 12 september)
5. Discussie aangaande pouleprijzen (artikel H.3)
6. Chronotool
7. Juryhulp
8. Rondvraag
9. Sluiting uiterlijk 21:30 uur

Definitieve plaatsing

Sain-Jean-de-monts, 24 juli 2019

Tegen de voorlopige plaatsing zijn heen bezwaren ontvangen. De definitieve plaatsing is gelijk aan de voorlopige plaatsing.

Definitieve plaatsing 2019

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels

Uitslagen en Finale

Amersfoort, 1 juli 2019.

Vandaag is de voorlopige plaatsing voor de finale van meerkamp gepubliceerd (finale).
Protesten kunnen t/m 13 juli worden aangetekend via altiswedsec@gmail.com. Na 13 juli wordt de definitieve plaatsing gepubliceerd.

Tevens zijn alle uitslagen, ploegpunten en klassementen gepubliceerd.

Mireille Bögels,
uitslagenverwerking

Uitslag 2e wedstrijd gepubliceerd

Amersfoort. 30-5-2019

De uitslagen van de tweede wedstrijd zijn inmiddels gepubliceerd.
Ook het ploegenklassement is opgemaakt en is beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels (uitslagenverwerking)

Wijzigingen voor 2019 in het wedstrijdprogramma en in het reglement online

De aanpassingen in het competitiereglement en de wijzigingen in het wedstrijdprogramma staan nu online.

zie hier