Besluiten seizoen 2022

In de jaarvergadering van de pupillencompetitie van de regio’s 2 en 5 zijn op woensdagavond 10 november 2021 gezamenlijk de volgende besluiten genomen met betrekking tot het seizoen 2022:

1. We gaan door met 3 organisatoren per ronde

2. De wedstrijddata voor 2022 worden definitief 23 april, 21 mei, 2 juli en 10 september

3. Poule-indeling en organisatoren voor 2020 zijn vastgesteld:

– p1: w1:GAC Hilversum, w2:Almere’81, w3:Tempo AV, AV Spirit Lelystad, BAV

– p2: w1:AV Triathlon, w2:AV Zuidwal, w3:AV Fit, AV Nijkerk, Altis, Zeewolde Atletiek

– p3: w1:AV Clytoneus, w2:AV Phoenix/U-Track, w3:Hellas Utrecht, AV Pijnenburg, OSM’75, JAV Athloi, AV Atverni

– finale: AV Pijnenburg

Mocht de baan van GAC al in april in renovatie gaan dan zal worden uitgeweken naar de baan van BAV met organisatiekracht van GAC.

4. De bijdrage in de onkosten voor organisaties blijft gehandhaafd (900 euro). Komen verenigingen daar niet mee uit, laat het dan weten.

5. Financieel staan we er gezond op en hebben we in 2021 een 660 euro meer uitgegeven dan ontvangen (bekers finale). Geen maatregelen en wijzigingen nodig.

6. De penningmeester Henk Sjamaar en de coördinator & uitslagverwerking Ronald van Weele blijven ook komend seizoen hiervoor beschikbaar.

7. De verenigingen wordt op het hart gedrukt om te investeren in de opleidingen van jury. Binnen de regio zijn diverse opleiders beschikbaar.

8. Naar aanleiding van ervaringen met de juryaanmeldingen tijdens de finale bij AV Zuidwal gaan we een Excel template introduceren waarin verenigingen vooraf juryleden/hulpouders moeten gaan opgeven. Juryindelingen worden hiermee naar verwachting zo adequaat mogelijk. Deze template zal door de organisatoren verspreid worden tegelijk met de uitnodigingsbrief en voor hen beschikbaar komen op de website om te downloaden. Actie Mireille Bögels concept template maken.

9. Expliciet svp in in de uitnodigingsbrief voortaan opnemen dat deelnemers geacht worden in clubtenue deel te nemen. Actie wedstrijdsecretarissen.

10. Expliciet toevoegen aan wedstrijdbepalingen dat in de finale geen combiploegen zijn toegestaan. Actie Ronald en nieuwe versie publiceren voor 2022 (gedaan).

11. De website had de nodige beveiligingsissues afgelopen jaar en daarmee samenhangend was de site regelmatig niet beschikbaar. Komend jaar aankijken of dit nu is opgelost en anders een eenvoudiger variant overwegen zonder inlogmogelijkheid.

12. De introductie van het nieuwe wedstrijdadministratiepakket staat nu gepland voor 1 maart. Dat is te kort dag en waarschijnlijk aan het begin van het seizoen nog onvoldoende bewezen om te gaan gebruiken voor 2022. Dus zonder tegenbericht blijven we komend seizoen werken met Atletiek.nu.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Weele, Coördinator Pupillencompetitie regio 2-5

Klassementen 2021

Update 29-08: Protest is ingetrokken. De standen zijn defintief.

Update 28-08: BAV is niet akkoord met de huidige teamstandenopmaak. En dat kan ik ook nog wel een beetje volgen aangezien er verwarrend is gecommuniceerd. Wat is er aan de hand? Enerzijds is er het gezamelijk vastgestelde reglement dat zegt dat het beste resultaat telt van de voorronden. Anderzijds is er een bericht mijnerzijds “Corona situatie update” geweest dat zegt: “indien er 2 voorronden kunnen worden gehouden dan blijft het huidige reglement van kracht. De beste 2 (team)-resultaten tellen voor plaatsing voor de finale”. En initieel had ik ook zo de standen opgemaakt. Dat was gezien het reglement geen juiste melding en actie van mijn kant, Er is geen simpele oplossing.

Oplossing 1: BAV en andere benadeelde teams gaan alsnog akkoord met huidige stand

Oplossing 2: We moeten overwegen meer teams toe te laten tot de finale. Ik zal eerst met Zuidwal inventariseren of dat uberhaupt mogelijk is qua afhandeling. De dag zit al zo vol.

UPDATE 26-08: teamstanden nog herzien en opgemaakt op beste teamresultaat in plaats van som van resultaten van ronde 1 en 2 conform reglement. Gevolgen: vooral de clubs die alleen in ronde 2 hebben meegedaan Almere ’81 (+6), Zeewolde Atletiek(+5) halen daardoor finale plaatsen ten koste van anderen.

UPDATE 25-08: in de ontvangen uitslag/wedstrijdprogramma van Tempo AV bij de JPB en MPB zat een fout. In de 1e ronde is een 600 meter in plaats van een 1000 meter gelopen voor deze groepen. De prestatie moet dus gezien worden als geleverd voor een 600 meter en levert navenant dus veel minder punten op. Laten we ze wel honoreren voor de atleten. Gevolgen:

 • JPB: Tempo AV gaat van plaats 1 naar plaats 5, geen effect op plaatsing als team voor de finale
 • MPB: Tempo AV gaat van plaats 1 naar plaats 8 en plaatst zich niet, Almere’81 plaatst zich

UPDATE 25-08: atleten van Zeewolde Atletiek en AV Zuidwal stonden vermengd. Nu niet meer, gevolgen:

 • JPA2: BAV plaatst zich als team , AV Zuidwal als organisator
 • MPB: U-Track plaatst zich als team, AV Zuidwal als organisator

Het lijkt gelukt om klassementen op te maken. Letwel: het zijn nu nog klassementen onder voorbehoud; correcties/protest is mogelijk tot 28 augustus.

Het was een enorme uitdaging om het dit jaar goed te krijgen. Een foutje is dan ook snel gemaakt. Hoop ze allemaal opgelost te hebben, op tal van manieren gecontroleerd, maar…

– We hebben dit jaar te maken met zowel atletiek.nu als excel uitslagen en dat per club in ronde 1 (15 varianten!).

– We hebben dit jaar ook handtijduitslagen en uitslagen met een mix van handtijden en ET met verschillende correcties in de formules.

– De verstrekte excel template bevatte foute puntentellingen voor de 40m PupBCD.

– Atletiek.nu heeft in juni het formaat voor estafettes veranderd, eerste release met fout (ontbrekende uitslagen) en eind juli na indienen verzoek goed opgelost in een nieuwe release.

– Door de handmatige excel uitslagen waren er erg veel verschillende schrijfwijzen van namen en die waren dus niet eenvoudig optelbaar per atleet en zijn handmatig gecorrigeerd, met foutkans.

– Er was een club die pupillen A1 en A2 niet apart maar als pupil A in de uitslag had verwerkt, uit moeten zoeken.

– Het was toegestaan om onderdelen in een periode over meerdere dagen te houden en zo te combineren, daar hebben diverse clubs gebruik van gemaakt. Met bewerkingsslagen tot gevolg.

– Niet alle combiteams op de estafettes waren juist aangegeven in de verstrekte uitslagen.

– We hebben frequent te maken met uitval van onze website – ‘502 Bad Gateway’. En onderliggende security incidenten.

Veel plezier en succes voor de geplaatste teams en atleten in de finale op 11 september bij AV Zuidwal in Huizen.

Corona situatie update

Na afsteming met de atletiekunie is besloten tot de volgende aanpak met betrekking tot het wedstrijdporgramma van onze pupillencompetititie. 1. De eerste ronde komt te vervallen (alle wedstrijden voor 1 juni komen te vervallen) 2. Als vanaf ongeveer 1 juni of eerder trainingen weer mogen plaatsvinden dan gaat de derde ronde (27 juni) door. 3. Als vanaf ongeveer 11 mei of eerder trainingen weer mogen plaatsvinden dan gaat de tweede ronde (6 juni) door. 4. Als per ongeveer 1 juni geen zicht op hervatten trainingen dan is er dit seizoen geen pupillencompetitie en dus ook geen finale op 12 september.

Indien er 2 voorronden kunnen worden gehouden dan blijft het huidige reglement van kracht: de beste twee resultaten tellen voor plaatsing voor de finale.
Indien er slechts 1 voorronde is dan is die alles bepalend voor plaatsing voor de finale van 12 september.

Hoop van harte dat we snel weer onze geliefde hobby kunnen beoefenen en dat deze virusinfectie aan jullie allemaal voorbij zal gaan.

Definitieve plaatsing

Tegen de voorlopige plaatsing zijn heen bezwaren ontvangen. De definitieve plaatsing is gelijk aan de voorlopige plaatsing.

Definitieve plaatsing 2019

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels

Uitslagen en Finale

Vandaag is de voorlopige plaatsing voor de finale van meerkamp gepubliceerd (finale).
Protesten kunnen t/m 13 juli worden aangetekend via altiswedsec@gmail.com. Na 13 juli wordt de definitieve plaatsing gepubliceerd.

Tevens zijn alle uitslagen, ploegpunten en klassementen gepubliceerd.

Mireille Bögels,
uitslagenverwerking

Alternatieve 2e ronde

Afgelopen dagen contact gezocht met de geplande organisatoren van de reguliere 3e ronde van 3 juli 2021. Uit deze inventarisatie blijkt dat op zijn minst 2 van de 3 organisatoren de organisatie van deze wedstrijd niet voor elkaar krijgen door verschillende omstandigheden. Vooral uiteraard Corona-gerelateerd.

Dat betekent dat volgens plan elke vereniging het alternatief zelf moet organiseren op een eigen moment. Het programma staat online (onder wedstijdprogramma 2021). Wellicht dat de poule in Zeewolde gezamenlijk kan doorgaan. Dat laat ik aan de pouledeelnemers. Uiteraard zijn ook andere initiatieven om tezamen het alternatieve programma op te pakken toegestaan.

Het is niet anders, succes met de organisatie.

Door de uitslagen in te voeren op atletiek.nu kan ik ze automatisch overpakken. Voor degenen die het zonder atletiek.nu doen, zal ik nog steeds zorgen voor een Excel. Is nog niet af, maar volgt spoedig.

Met sportieve groet,

Ronald van Weele

Coordinator pupillencompetitie regio 2-5

Programma en reglement alternatieve 1e competitieronde

Het aangepaste wedstrijdprogramma voor de alternatieve competitie en de bijbehordende wijzigingen in het competitiereglement staan online onder kopje reglement. De eerste ronde kan worden uitgevoerd tot 6 juni 2021 in plaats van de eerder vastgestelde datum van 30 mei, dit op verzoek van diverse verenigingen.

Alternatieve eerste ronde in plaats van reguliere van 29 mei en 5 juni

Zoals we met elkaar hadden besloten op 31 maart is nu het moment daar om te besluiten over de competitieronden van 29 mei en 5 juni 2021. Helaas moet ik constateren dat het ons nog niet mogelijk wordt gemaakt om tegen elkaar uit te komen in competitieverband op andere lokatie dan onderling op de eigen vereniging. We kunnen blijven hopen dat dat op korte termijn nog gaat veranderen, maar de kans daarop is niet zo groot en in elk geval komt dat nu te laat.


Bij deze dus het besluit dat de 1e en 2e ronde niet doorgaan volgens het standaardprogramma en we de alternatieve competitie zoals voorgesteld in gang zullen zetten. De eerste ronde daarvan kan uitgevoerd worden vanaf heden tot 6 juni 2021 (update was 30 mei 2021)

Blijft staan: Op uiterlijk 3 juni 2021 wordt door de coordinator het besluit genomen over het doorgaan van de reguliere 3e ronde van 3 juli 2021. Het betreft besluit of die kan plaatsvinden in competitieverband waarbij het toegestaan is om als atleten van verschillende clubs met elkaar in wedstrijdverband te mogen uitkomen. Of dat we een 2e alternatieve competitieronde zullen organiseren die dan afgewerkt kan worden in de periode 1 juni – 31 juli 2021


Het programma van de alternatieve competitie zal dit weekend op de website worden gepubliceerd, inclusief bijbehorende regelgeving. Zowel handtijden als elektronische tijden zijn mogelijk. De sprinttimer app wordt aanbevolen voor handtijden (dus niet als elektronische tijden).


Voor de verwerking van de resultaten van de alternatieve competitie zal (op de website) een uniform Excel bestand beschikbaar worden gesteld. Hierin kunnen de uitslagen vanuit atletiek.nu worden gedownload of rechtstreeks zonder atletiek.nu worden ingevoerd. Naar keuze van elke vereniging, waarbij ik er op wil wijzen dat vele atleten de historie van hun eigen prestaties binnen atleitek.nu erg op prijs stellen. 


Ik hoop dat het zoveel mogelijk van ons lukt om onze jeugd deze vorm aan te bieden, veel succes met het organiseren.


Met vriendelijke groet,
Ronald van Weele
Coördinator Pupillencompetitie regio 2-5

Besluiten seizoen 2021

In de extra vergadering van de pupillencompetitie van de regio’s 2 en 5 zijn op woensdagavond 31 maart 2021 gezamenlijk de volgende besluiten genomen met betrekking tot het seizoen 2021.

 1. Omwisseling van poule: Clytoneus+Athloi gaan naar poule 3 en Zeewolde Atletiek naar poule 1.
 2. Op uiterlijk 29 april 2021 wordt door de coordinator het besluit genomen over het doorgaan van de 1e ronde op 29 mei en de 2e ronde op 5 juni. Het betreft besluit of die kunnen plaatsvinden in competitieverband, waarbij het toegestaan is om als atleten van verschillende clubs met elkaar in wedstrijdverband te mogen uitkomen.
 3. Op uiterlijk 3 juni 2021 wordt door de coordinator het besluit genomen over het doorgaan van de 3e ronde van 3 juli 2021. Het betreft besluit of die kan plaatsvinden in competitieverband waarbij het toegestaan is om als atleten van verschillende clubs met elkaar in wedstrijdverband te mogen uitkomen.
 4. De verenigingen van de regio geven unaniem aan dat ze voorrang zullen geven aan de pupillencompetitie van 3 juli boven een eventuele CD-competitie zoals die momenteel wordt geïnventariseerd door de Atletiekunie als vervanging van de vervallen ronde van mei. De atletiekunie wordt geadviseerd ook andere data voor de CD-competitie open te stellen.
 5. Het Coronaprotocol is akkoord maar dient nog te worden aangepast aan:
  1. Vigerende regelgeving van de overheden op betreffende data en locaties.
  2. Check op totale aantallen aanwezigen op en rond de baan bij met name poule 3, waar sprake zal zijn van 9 verenigingen, maar ook in het algemeen.
  3. De vigerende versie van het protocol zal beschikbaar komen op de website
 6. Een overgrote meerderheid van de clubs heeft aangegeven de intentie te hebben om, indien de reguliere competitie niet kan doorgaan, mee te willen doen aan de alternatieve competitie. Het is overigens vrij aan iedere vereniging om hierin al dan niet te participeren.
 7. De alternatieve competitie kent een 1e ronde die afgewerkt kan worden in de periode 1 april – 30 mei
 8. Indien de reguliere wedstrijd 2 en/of wedstrijd 1 plaats kan vinden dan vervallen alle prestaties van de 1e ronde van de alternatieve competitie voor de plaatsing voor de finale
 9. De alternatieve competitie kent een 2e ronde die afgewerkt kan worden in de periode 1 juni – 31 juli
 10. Indien de reguliere wedstrijd 3 plaats kan vinden dan vervallen alle prestaties van de 2e ronde van de alternatieve competitie voor de plaatsing voor de finale
 11. Niet alle verenigingen zijn in staat om alternatieve competitieronden te organiseren voor hun pupillen. Indien atleten van die verenigingen op basis van individuele resultaten, in één enkele ronde van de reguliere of alternatieve competitie, een score weten te behalen die gemiddeld genomen voldoende zou zijn geweest voor plaatsing voor de finale dan zullen deze atleten via hun vereniging een uitnodiging krijgen voor toegang tot de finalewedstrijd.
 12. Het programma van de alternatieve competitie zal spoedig op de website worden gepubliceerd, inclusief bijbehorende regelgeving. Zowel handtijden als elektronische tijden zijn mogelijk. De sprinttimer app wordt aanbevolen voor handtijden (dus niet als elektronische tijden).
 13. Voor de verwerking van de resultaten van de alternatieve competitie zal op de website een uniform Excel bestand beschikbaar worden gesteld. De verzamelde uitslagen dienen echter einde van de periode ingevoerd te worden in atletiek.nu. In principe door elke vereniging zelf. Uitgezocht zal nog worden of dit slimmer kan.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Weele, Coördinator Pupillencompetitie regio 2-5

Seizoen 2021 planning

Op de website staat de info voor het seizoen 2021 (data en pouleindeling). Laten we duimen dat een reguliere competitie vanaf 29 mei kan plaatsvinden.

Voor woensdag 31 maart 2021 wordt een vervolgonline vergadering uitgeschreven. Hierin zullen we bespreken of het reguliere competitieformat kan worden uitgevoerd of dat we een alternatief in gang zullen zetten voor een deel van het wedstrijdprogramma. Dit alternatief is thans in ontwikkeling door de in de vergadering samengestelde werkgroep. Ook zal een beslissingtijdpad worden vastgesteld voor wanneer we besluiten welke ronde in welk format te houden.

Ronald van Weele, Coördinator pupillencompetitie regio 2-5