2021 Competitiereglement aanvullingen

Competitiereglement 2021

Het reglement voor 2021 is voor reguliere competitieronden identiek aan die van 2020. Voor alternatieve ronden gelden onderstaande (aangepaste) regels.

REGLEMENTSWIJZIGINGEN BIJ UITVOERING ALTERNATIEF PROGRAMMA
basis: competitiereglement 2020
algemene bepalingen
pagina 2A.1ongewijzigd
A.2ongewijzigd
A.3ongewijzigd
A.4ongewijzigd
A.5ongewijzigd
A.6Iedere deelnemende vereniging is verantwoordelijk voor de uitslagverwerking van haar eigen deelnemers.
Per ronde dienen de uitslagen -volledig en compleet- uiterlijk op de laatste dag van de aangegeven wedstrijdperiode in de hiertoe centraal aangemaakte wedstrijd in atletiek.nu ingevoerd te worden of in de gedistribueerde excel.
De uitslagen worden binnen 2 weken centraal gecontroleerd, waar nodig in overleg gecorrigeerd en vervolgens geaccordeerd.
wedstrijden
pagina 2B.1ongewijzigd
B.2Estafetteteams bestaan uitsluitend uit deelnemers van één categorie, combiteams zijn niet toegestaan.
Het aantal estafetteteams per categorie is onbeperkt.
B.3Voor het ploegenklassement telt alleen de beste estafetteuitslag per categorie/team per vereniging. In de uitslagverwerking wordt uitsluitend de tijd en punten van het beste estafetteteam per categorie opgenomen.
pagina 3B.4ongewijzigd
B.5Het is toegestaan om de verschillende wedstrijdonderdelen per categorie over de wedstrijdperiode van 2 maanden te verdelen.
B.6Gebruik ET geniet de voorkeur, maar is niet verplicht
Uitslagverwerking i.g.v. handtijdregistratie: 
40m en 60m => gemeten handtijd naar boven afronden op tienden, vervolgens 0,24 hierbij optellen 
estafette, 600m en 1000m => gemeten handtijd naar boven afronden op tienden
Deelname en leeftijdscategorieën
C.1ongewijzigd
C.2ongewijzigd
C.3ongewijzigd
Inschrijvingen
D.1Alle inschrijvingen moeten via Atletiek.nu worden ingediend. Dit mag aan het einde van de wedstrijdperiode plaatsvinden, gelijktijdig met de uitslagen.
Bij estafettes volstaat de inschrijving van één -de beste- ploeg per categorie, registreer hierbij wel de individuele ploegleden.
D.2niet van toepassing
Jury
pagina 4E.1Jury is in staat om prestaties op correcte wijze -conform wedstrijdreglement- te beoordelen en registreren.
Inschrijfgelden
F.1ongewijzigd
F.2niet van toepassing
F.3niet van toepassing
F.4ongewijzigd
Organisatiekosten
G.1ongewijzigd
Prijzen en herinneringen
H.1ongewijzigd
H.2Iedere deelnemer aan de poulefase ontvangt na afloop van de poulefase een herinneringsvaantje.
H.3ongewijzigd
H.4ongewijzigd
H.5ongewijzigd
pagina 5H.6ongewijzigd
afgelasting
I.1niet van toepassing
I.2niet van toepassing
I.3niet van toepassing
Estafettes
zie ook punt B.2, B.3, B.6 en D.1
J.1niet van toepassing
J.2ongewijzigd
J.3In geval van diskwalificatie door foutief wisselen mag uitsluitend de topploeg overlopen op een door de wedstrijdleider te bepalen tijdstip; bij zowel de voorwedstrijden als de finalewedstrijd geldt bij het overlopen van een estafette een puntenaftrek van 50 punten voor de betreffende topploeg.
J.4Indien een topploeg door foutief wisselen van een andere ploeg gehinderd wordt, dan moet deze topploeg in de gelegenheid worden gesteld over te lopen. verzameld is toegestaan.
J.5ongewijzigd
J.6In geval van een estafettewedstrijd binnen de eigen vereniging, start een topploeg bij voorkeur in de binnenste baan, waardoor de kans op hinderen geminimaliseerd wordt.
J.7Gecombineerde series met ploegen van de diverse leeftijdscategorieën en geslacht zijn toegestaan.
Aantal pogingen en start
K.1ongewijzigd
K.2ongewijzigd
K.3ongewijzigd
K.4Per wedstrijdonderdeel mag het deelnemersveld bestaan uit atleten van verschillende categorieën.
Wedstrijdprogramma
pagina 6L.1ongewijzigd
L.2toevoeging; “fluitraket” is hetzelfde als “vortex”
L.3ongewijzigd
L.4niet van toepassing
L.5Iedere deelnemende vereniging bepaalt per wedstrijdronde voor zichzelf de wedstrijdplanning binnen het aangegeven tijdvak: datum, tijdstip per wedstrijdonderdeel per categorie. 
Puntentelling, klassementen en finale regeling
M.1ongewijzigd
M.2Individueel klassement
Er wordt per categorie voor de meerkamp (incl. lange afstand) een individueel totaalklassement gemaakt over de twee voorwedstrijden van alle poules. Het beste resultaat van één van de wedstrijden telt.
Per categorie doen de 15 beste atleten uit het totaalklassement individueel mee aan de finalewedstrijd, onafhankelijk of hun vereniging voor de betreffende categorie een ploeg in de finale heeft. Er wordt voor de finalewedstrijd ook een individueel klassement gemaakt en er vindt een prijsuitreiking voor dit klassement plaats. De beste vijf deelnemers per categorie ontvangen een medaille.
M.3Ploegen klassement
Het puntentotaal van een vereniging wordt per categorie bepaald en wel door de som van het meerkamp puntentotaal van de vier beste pupillen in die categorie per voorronde-wedstrijd. Bij dit puntentotaal wordt het puntentotaal van de beste estafetteploeg geteld.
De eindstand na twee wedstrijden wordt bepaald door het beste resultaat van één van de twee voorwedstrijden per vereniging per categorie.
De beste 6 teams (van de 4 poules samen) per categorie gaan naar de finale. Hierbij geldt dat per categorie één ploeg (max. 5 deelnemers) per vereniging aan de finale mag deelnemen. 
pagina 7M.4Verenigingen hebben tot 14 dagen na de wedstrijddatum of wedstrijdperiode het recht te protesteren tegen een foutieve uitslag bij de coördinator. Later ontvangen protesten worden niet in behandeling genomen.
M.5De coördinator en/of de verantwoordelijke voor uitslagverwerking geeft zo spoedig mogelijk na de tweede wedstrijd aan welke verenigingen en welke ploegen voor deze finalewedstrijd in aanmerking komen.
M.6ongewijzigd
M.7ongewijzigd
M.8ongewijzigd

Wedstrijdprogramma vanaf 2019
Competitiereglement (Bepalingen Pupillencompetitie) versie 2020

4 Mei 2021

Ronald van Weele