Uitslagverwerking

Contactgegevens:

De verantwoordelijkheid voor de verwerking en publicatie van de uitslag alsmede de vaststelling van de totaalstanden is (vanaf 2020) ondergebracht bij:

Ronald van Weele
pupcomp@xs4all.nl

De (semi-automatisch opgemaakte) standen zullen worden gecontroleerd door Irmgard Gouda.

Rol- & taakomschrijving

  • Verzamelt en verzorgt de publicatie van gehouden competitiewedstrijduitslagen uitgedrukt in behaalde competitiepunten.
  • Update competitietotalen per deelnemer en stelt de eindstand na 3 ronden vast.
  • Update competitietotalen per vereniging en stelt de eindstand na 3 ronden vast.
  • Corrigeert verkeerde registraties.

Opmerking:

Om verwerking van resultaten gemakkelijk en formeel te maken wordt van de organiserende verenigingen verwacht dat wedstrijdresultaten worden aangeleverd als een download vanuit Atletiek.nu in het gestandaardiseerde formaat. Aanlevering, met eventueel opmerkingen) dient een week na afloop van de wedstrijd plaats te vinden zodra de periode van protest is afgelopen en de uitslag van de westrijd daarmee definitief is geworden (op eventuele te maken correcties in verkeerde registraties na).