Financiële administratie

Contactgegevens:

Henk Sjamaar
Valkenkamp 434
3607 MA Maarssen
penningmeester.pupcomp2-5@ziggo.nl

Rol- & taakomschrijving

  • bijhouden afdrachten organiserende verenigingen.
  • inkoop en distributie herinneringen (derde wedstrijd) en prijzen (finale).
  • opmaak jaarlijks financieel overzicht voorafgaand aan de jaarvergadering.

Uit het wedstrijdreglement:

Inschrijfgeld:
Voor zowel de wedstrijden in de 1e,  2e , 3e-ronde als de finale geldt een bedrag van € 3.50 per deelnemer per wedstrijd.
Van de inschrijfkosten mag de organisator (vanaf seizoen 2019) de eerste € 900,– behouden als tegemoetkoming in de onkosten. Inschrijfgeld daarboven dient te worden overgemaakt naar:

De heer H.A. Sjamaar
bankrekening NL45INGB 0701981032
(tel.0346-572894 of 06-80165096).

Dit deel van het inschrijfgeld is vooral bestemd voor centrale aanschaf van de herinneringen en prijzen na de 3e wedstrijd en de finale.