Corona update (2 juni) – geen competitie in 2020

Helaas is het vandaag 2 juni nog niet toegestaan om een pupillenwedstrijd tussen verenigingen te organiseren per 27 juni. Met pijn in het hart moet ik dan ook besluiten dat we geen 3e ronde gaan organiseren en daarmee is er geen pupillencompetitie in 2020.

De pijn zit vooral ook in het idee dat dit soort buitenatletiekevenementen doorgang zouden moeten kunnen vinden. Ze zijn amper een risico voor de gezondheid en geven zeker niet meer risico dan tal van andere activiteiten. Het is voor jonge kinderen onder 12 jaar. Het is in de buitenlucht. We kunnen maatregelen nemen om meer afstand tot en tussen ouderen te organiseren. We kunnen meer zelforganisatie door de pupillen laten plaatsvinden. We kunnen groepjes verdelen over de dag. Er wordt ons echter nog steeds geen ruimte gegeven om verantwoordelijk sport te bedrijven.

Het is niet anders, geen pupillencompetitie in 2020.

Ronald van Weele
Coördinator pupillencompetitie regio 2-5

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>