2022 Competitiereglement

Competitiereglement 2022

Het reglement voor 2022 is identiek aan die van 2019 op 3 punten na. Artikel H3 is komen te vervallen. Er worden geen pouleprijzen meer uitgereikt bij wedstrijd 3. In het reglement is nu opgenomen dat juryleden vooraf in een door de organisatie beschikbaar gestelde template dienen te worden opgegeven. En expliciet is nu opgenomen dat in de finale geen combiploegen mogen deelnemen aan de estafette.

Wedstrijdprogramma (ongewijzigd)
Competitiereglement (Bepalingen Pupillencompetitie) versie 2022

November 2021

Ronald van Weele


Competitiereglement 2020

Het reglement voor 2020 is identiek aan die van 2019 op 1 punt na. Artikel H3 komt te vervallen. Er worden geen pouleprijzen meer uitgereikt bij wedstrijd 3.

Wedstrijdprogramma (ongewijzigd)
Competitiereglement (Bepalingen Pupillencompetitie) versie 2020

November 2019

Ronald van Weele


Competitiereglement 2019

Het reglement voor 2019 is bijgewerkt aan de afspraken gemaakt tijdens het jaarlijkse overleg van de deelnemende verenigingen gehouden op 21 november 2018, waarbij ook onderstaande aanpassingen van 2018 zijn meegenomen.

1. Diploma’s zijn afgeschaft.
2. De coördinator kan beslissen over verzoeken tot deelname van atleten en/of clubs van buiten de regio gedurende de voorbereiding.
3. De onkostenvergoeding voor 2019 voor een organiserende vereniging is vastgesteld op 900 euro.
4. De inschrijfgelden voor 2019 per individuele deelnemer per wedstrijd blijven 3,50 euro.
5. Het wedstrijdprogramma wordt op de werponderdelen zodanig aangepast dat beide onderdelen (kogelstoten en fluitraket werpen) tweemaal aan bod komen voor A- en B-pupillen. De onevenwichtigheid op de springonderdelen voor de A-pupillen 1e jaars en B-pupillen wordt niet veranderd; waardoor deze groepen 3 keer blijven verspringen en 1 keer hoogspringen bekeken over het seizoen.
6. De juryregeling van de finale wordt nu ook toegepast in de voorronden. Verenigingen dienen per volledige ploeg (minimaal 4 atleten in een categorie) één jurylid/juryhulp te leveren. Verenigingen zonder volledige ploegen dienen minimaal één jurylid/juryhulp te leveren, meer hulp wordt op prijs gesteld. Verenigingen wordt op het hart gedrukt om zoveel mogelijk gediplomeerde juryleden mee te brengen ten behoeve van de kwaliteit.

Wedstrijdprogramma vanaf 2019 (gewijzigd)
Competitiereglement (Bepalingen Pupillencompetitie) versie 2019

december 2018 / 17 maart 2019

Ronald van Weele


Competitiereglement 2018

Nieuwe afspraken gemaakt tijdens het jaarlijkse overleg van de deelnemende verenigingen gehouden op 22 november 2017:
1. Organiserende verenigingen mogen zelf beslissen of ze een ochtend/middag programma maken met de jongsten in de ochtend en A-pupillen in de middag of een dagprogramma voor alle leeftijdsgroepen
2. Voor D-pupillen (mini’s) wordt vanaf 2018 ook een verenigingsklassement opgemaakt met plaatsing voor de finale individueel en per ploeg net zoals voor de andere leeftijdsgroepen
3. De beste 15 individuele atleten plaatsen zich voor de finale in elke leeftijdsgroep. Alleen atleten die minimaal in 2 voorronden hebben deelgenomen kunnen zich voor de finale plaatsen
4. Verenigingen moeten per geplaatste ploeg in de finale 1 jurylid/juryhulp leveren
5. De vereniging die de finale organiseert is gerechtigd om in alle leeftijdsgroepen een ploeg van maximaal 5 atleten te laten deelnemen

Het wedstrijdprogramma voor 2018 is identiek aan het wedstrijdprogramma van 2017, zoals hier beschikbaar onder oude versies voor 2017.

13 maart 2018

Ronald van Weele

5 gedachten over “2022 Competitiereglement”

 1. Voorstellen van Bernard Wouters op 18 Jan 2010.

  Voorstel reglementswijzigingen.doc:
  [file]http://www.pupillenatletiek.nl/wp-content/uploads/2010/03/voorstel reglementswijzigingen (Bernard Wouters).doc[/file]

  Voorstel finaleregeling.doc
  [file]http://www.pupillenatletiek.nl/wp-content/uploads/2010/03/voorstel finaleregeling (Bernard Wouters).doc[/file]

 2. “De puntentoekenning tijdens de voorwedstrijden moet geschieden op basis van handtijden. Daarvoor is het noodzakelijk dat in het wedstrijd administratie programma WAP de juiste keuze voor ET of HT wordt ingesteld. Bij de finale wedstrijd wordt gewerkt met de elektronische tijd die in de regio Utrecht aanwezig is.”

  Vragen:
  1) Ik zie in de uitslagen hand en E.T. tijden naast elkaar staan terwijl voor het bepalen van de beste tijd er geen correctie (E.T.->Hand) op toegepast is.
  2) In de uitslagen waarbij E.T. is gebruikt moet WAP ingesteld staan om E.T. terug te rekenen naar punten gebaseerd op de handtijden.
  2a – Hebben we vastgesteld dat dit ook daadwerkelijk is gedaan.
  2b – Hoe zit het met de verenigingen die geen WAP hebben gebruikt maar bijvoorbeeld ATDOR.

 3. N.a.v. een korte discussie.

  De individuele finalisten voor de finale in September worden bepaald adv de totaal uitslagen na de drie competities over alle vier de poules heen.

  Voorstel is om dit beter in het reglement aan te gaan geven.

  Deze regel van het bepalen van de finalisten brengt een ander punt naar voren.
  Een poule waarin wedstrijden zijn gehouden met behulp van E.T. waarbij deze niet zijn verwerkt tot handtijden heeft hierdoor de deelnemers een tragere tijd gegeven dan een andere wedstrijd waar wel met de hand geklokt is.

  Van E.T. naar handtijd:
  Tot 400m : 0,24 sec. aftrekken en afronden omhoog op 0,1 seconde.
  Vanaf 400m : 0,14 sec. aftrekken en afronden omhoog op 0,1 seconde.

  In de uitslagen is niet altijd duidelijk of er met handtijden dan wel met E.T. tijden is gewerkt. Voor de individuele wedstrijd en de stand in de eigen poule is het niet van belang of er handtijden of E.T tijden zijn gebruikt. Echter voor de toewijzing van extra individuele finalisten over de vier poules heen zal dit zeker wel invloed hebben.

  Daarnaast speelt bij handtijden natuurlijk altijd de onnauwkeurigheid een rol. Uit waarneming blijkt dat eerst aankomenden veelal een sneller handtijd krijgen toegewezen (positief, te snel klokken) dan wat zij zouden moeten krijgen. Later in de serie binnenkomende deelnemers hebben te maken met het omgekeerde. Hun tijd is langzamer dan ze echt waren (negatief, te langzaam klokken).

 4. Jan,
  Indien WAP correct wordt gebruikt is het een non-discussie. In WAP kies je ET of HT, daarna gaat het vanzelf goed. Voor de sprintafstanden past WAP dan de vereiste correctie. Op dezelfde wijze gebeurt het bij de CD-competitie, waar ook wedstrijden met ET en HT naast elkaar kunnen voorkomen. Wordt ook allemaal bij elkaar opgeteld tot een gewestelijke c.q. landelijke stand. Het is dus bij gebruik van WAP niet nodig om nog handmatige correcties toe te passen.
  Wie bijv. Atdor gebruikt is er zelf verantwoordelijk dat de puntentelling correct gebeurt. Hetzelfde is het geval wanneer estafettes in Excel worden verwerkt. Ook dan is het van belang om bij HT in de formule de correctie toe te passen.
  Overigens dient, volgens de ‘Formules en Constanten’, de correctie andersom te gebeuren: De constanten zijn gebaseerd op ET. Indien HT: dan dient er 0,24 bij de tijd te worden opgeteld.
  De door jou geconstateerde onduidelijkheid over de vraag of er ET of HT is toegepast herken ik niet. Indien tijden in honderdsten zijn vermeld was er ET, indien in tienden, was er HT.

 5. Vandaar mijn opmerkingen.
  Voor de poule heeft dit natuurlijk geen enkel effect maar voor de finale natuurlijk wel.
  Een deelnemer uit een E.T. wedstrijd heeft nu meer kan om een van de extra plaatsen in de finale te bemachtigen.

  @Pieter, heb jij hier rekening mee gehouden bij de toewijzing en daarvoor nog een correctie toegepast?

Reacties zijn gesloten.