Pagina’s

2022 Competitiereglement

Competitiereglement 2022

Het reglement voor 2022 is identiek aan die van 2019 op 3 punten na. Artikel H3 is komen te vervallen. Er worden geen pouleprijzen meer uitgereikt bij wedstrijd 3. In het reglement is nu opgenomen dat juryleden vooraf in een door de organisatie beschikbaar gestelde template dienen te worden opgegeven. En expliciet is nu opgenomen dat in de finale geen combiploegen mogen deelnemen aan de estafette.

Wedstrijdprogramma (ongewijzigd)
Competitiereglement (Bepalingen Pupillencompetitie) versie 2022

November 2022

Ronald van Weele


Competitiereglement 2020

Het reglement voor 2020 is identiek aan die van 2019 op 1 punt na. Artikel H3 komt te vervallen. Er worden geen pouleprijzen meer uitgereikt bij wedstrijd 3.

Wedstrijdprogramma (ongewijzigd)
Competitiereglement (Bepalingen Pupillencompetitie) versie 2020

November 2019

Ronald van Weele


Competitiereglement 2019

Het reglement voor 2019 is bijgewerkt aan de afspraken gemaakt tijdens het jaarlijkse overleg van de deelnemende verenigingen gehouden op 21 november 2018, waarbij ook onderstaande aanpassingen van 2018 zijn meegenomen.

1. Diploma’s zijn afgeschaft.
2. De coördinator kan beslissen over verzoeken tot deelname van atleten en/of clubs van buiten de regio gedurende de voorbereiding.
3. De onkostenvergoeding voor 2019 voor een organiserende vereniging is vastgesteld op 900 euro.
4. De inschrijfgelden voor 2019 per individuele deelnemer per wedstrijd blijven 3,50 euro.
5. Het wedstrijdprogramma wordt op de werponderdelen zodanig aangepast dat beide onderdelen (kogelstoten en fluitraket werpen) tweemaal aan bod komen voor A- en B-pupillen. De onevenwichtigheid op de springonderdelen voor de A-pupillen 1e jaars en B-pupillen wordt niet veranderd; waardoor deze groepen 3 keer blijven verspringen en 1 keer hoogspringen bekeken over het seizoen.
6. De juryregeling van de finale wordt nu ook toegepast in de voorronden. Verenigingen dienen per volledige ploeg (minimaal 4 atleten in een categorie) één jurylid/juryhulp te leveren. Verenigingen zonder volledige ploegen dienen minimaal één jurylid/juryhulp te leveren, meer hulp wordt op prijs gesteld. Verenigingen wordt op het hart gedrukt om zoveel mogelijk gediplomeerde juryleden mee te brengen ten behoeve van de kwaliteit.

Wedstrijdprogramma vanaf 2019 (gewijzigd)
Competitiereglement (Bepalingen Pupillencompetitie) versie 2019

december 2018 / 17 maart 2019

Ronald van Weele


Competitiereglement 2018

Nieuwe afspraken gemaakt tijdens het jaarlijkse overleg van de deelnemende verenigingen gehouden op 22 november 2017:
1. Organiserende verenigingen mogen zelf beslissen of ze een ochtend/middag programma maken met de jongsten in de ochtend en A-pupillen in de middag of een dagprogramma voor alle leeftijdsgroepen
2. Voor D-pupillen (mini’s) wordt vanaf 2018 ook een verenigingsklassement opgemaakt met plaatsing voor de finale individueel en per ploeg net zoals voor de andere leeftijdsgroepen
3. De beste 15 individuele atleten plaatsen zich voor de finale in elke leeftijdsgroep. Alleen atleten die minimaal in 2 voorronden hebben deelgenomen kunnen zich voor de finale plaatsen
4. Verenigingen moeten per geplaatste ploeg in de finale 1 jurylid/juryhulp leveren
5. De vereniging die de finale organiseert is gerechtigd om in alle leeftijdsgroepen een ploeg van maximaal 5 atleten te laten deelnemen

Het wedstrijdprogramma voor 2018 is identiek aan het wedstrijdprogramma van 2017, zoals hier beschikbaar onder oude versies voor 2017.

13 maart 2018

Ronald van Weele